zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies
home Strona główna» wiedza » picc
plus plus

SIMLOGIC. PROFIBUS/PROFINET COMPETENCE CENTER

Z uwagi na fakt uzyskania przez firmę SIMLOGIC. statusu centrum kompetencyjnego - PROFIBUS AND PROFINET INTERNATIONAL COMPETENCE CENTER z zakresu PROFIBUS, PORFINET, PROFIDRIVE: http://www.profibus.com/index.php?id=6559&picc_uid=57 oraz pozytywnego audytu: http://www.simlogic.pl/event/index/?month=02&year=2015, postanowiliśmy w formie skróconej przybliżyć Państwu tematykę związaną z PICC oraz zagadnieniami sieci przemysłowych.

Organizację zrzeszającą stanowi PROFIBUS AND PROFINET INTERNATIONAL, będąca największą tego typu organizacją na świecie, odpowiedzialną między innymi za standaryzację, certyfikację, badania oraz rozwój nowych produktów i standardów PROFIBUS, PROFINET, PRODIDRIVE, PROFISafe. Organizacja reprezentuje zarówno producentów urządzeń dla w/w standardów, jak również użytkowników wspomnianych systemów. Obecnie na świecie funkcjonuje 51 centrów PICC w 25 krajach. pod wspólną nazwą PROFIBUS AND PROFINET INTERNATIONAL, organizacji utworzonej w roku 1995. Organizacja PI w statusie swym posiada nieustanne wspieranie i rozwój standardów, a także technologii PROFIBUS, PORFINET, PROFIDRIVE, PROFISAFE wraz z opracowywaniem nowych rozwiązań, realizując dodatkowo zadania wsparcia technicznego dla użytkowników i producentów. Będąc największą organizacją użytkowników sieci przemysłowych na świecie, PI stwarza możliwości ciągłego rozwoju oraz dostępu do najnowszych technologii. Dołączenie nas do tak znakomitego grona stanowi dla nas znaczące wyróżnienie.
SIMLOGIC. jest członkiem PI Poland od 2008 roku, a aplikacja do PICC zyskała pozytywną ocenę krajowej organizacji PI w Polsce - Akredytacja PICC dla Simlogic: http://www.profibus.org.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=17 Wniosek poparty był wieloletnim doświadczeniem zespołu SIMLOGIC., wynikającym z działalności firmy w zakresie:
 1. Promocji i aplikacji rozwiązań w zakresie sieci przemysłowych PROFIBUS i PROFINET,
 2. Rozwiązań Profidrive i ich implementacji w rozwiązaniach Motion Control,
 3. Diagnostyki sieci przemysłowych PROFIBUS i PROFINET,
 4. Implementacji standardu PROFISafe
 5. Szkoleń technicznych dotyczących komunikacji i diagnostyki,
 6. Warsztatów technicznych,
 7. Promocji rozwiązań PICC na konferencjach,
 8. Publikacji artykułów technicznych,
 9. Współpracą krajową z wieloma dostawcami rozwiązań komunikacyjnych,
 10. Współpracą międzynarodową w zakresie sieci przemysłowych.
Firmę SIMLOGIC. tworzy zespół, skupiający osoby pracujące w różnym wieku, posiadające głównie wykształcenie techniczne. Znamy wartość ludzkiej pracy i szanujemy powierzone nam zadania. Od firm z nami współpracujących otrzymujemy każdorazowo dobre referencje, stanowimy firmę godną zaufania. Dążymy ku nieustannemu rozwojowi oraz zdobywaniu wciąż nowych doświadczeń praktycznych.
Realizujemy zadania trudne, pracochłonne i wymagające znacznego zaangażowania, dzięki czemu zespół SIMLOGIC. tworzy wyspecjalizowaną firmę inżynieryjno-techniczną specjalizującą się w zadaniach trudnych a czasem „niemożliwych”. SIMLOGIC. zajmuje się automatyką przemysłową, bazującą na kompleksowych rozwiązaniach firm AMK, BECKHOFF, 3S (CODESYS), EATON, SIEMENS, Trebing&Himstedt,a także BOSCH, LENZE, SEW i innych.
Posiadamy doświadczenie praktyczne w zakresie programowania i serwisowania urządzeń automatyki, układów regulacji, wizualizacji SCADA, systemów napędowych, komunikacji w sieciach przemysłowych i jej skutecznej diagnostyki, algorytmów sterowania maszyn i rozwiązań Motion Control, dostosowania maszyn do wymagań bezpieczeństwa wraz z audytami bezpieczeństwa i pomiarami czasów dobiegu. Staramy się naszym klientom oferować kompleksowe usługi w podanym powyżej zakresie. Na te potrzeby współpracujemy z centrami badawczymi, jednostkami naukowo-badawczymi, normalizacyjnymi i notyfikowanymi.
Posiadamy następujących ekspertów PICC:
Available Experts: PROFIBUS PROFINET
Liczba osób: 5
PROFIBUS basic, PROFIdrive PROFINET basic, PROFIdrive
Eksperci zostali także przeszkoleni w zakresie programowania, technik napędowych, sterowania i komunikacji różnych firm, uczestniczyli dodatkowo w szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa maszyn, pomiarów pól elektromagnetycznych, pomiarów czasu dobiegu, termowizji oraz pomiarów bezinwazyjnych przepływu. Posiadają także certyfikaty szkoleniowe otrzymane ze szkoleń firm: 3S (CODESYS), AMK, Beckhoff, EATON, SIEMENS, SEW, PILZ, PICC i innych.
Od wielu lat Zespół SIMLOGIC. zajmuje się następującymi zagadnieniami:
KOMUNIKACJA W SIECIACH PRZEMYSŁOWYCH PROFIBUS
Obecnie sieci przemysłowe stanowią niekwestionowany standard w zakresie powszechnej implementacji do wszelakich rozwiązań automatyki. W Europie popularność zyskała sieć PROFIBUS, przeznaczona do zastosowania w rozproszonych systemach sterowania, a jej elastyczność umożliwia łączenie urządzeń różnych producentów o odmiennej funkcjonalności i architekturze sprzętowej. PROFIBUS jako standard posiada ponad 25 lat tradycji przemysłowej i dawno już przekroczył liczbę 50 milionów zainstalowanych węzłów. Węzłami sieci mogą być urządzenia I/O analogowe i cyfrowe, aparatura procesowa, enkodery, elementy wykonawcze, czujniki, komputery, sterowniki PLC, przemienniki oraz panele operatorskie. Struktura sieci jest złożona i może zawierać wiele węzłów nadrzędnych pierwszego rodzaju (ang. DP-Master Class 1) oraz opcjonalnie węzeł nadrzędny drugiego rodzaju (ang. DPMasterClass 2), pracujący jako programator sieci lub stacja konfiguracyjno-diagnostyczna. W Standardzie Profibus DP (ang. Decentralized Peripherials) najczęściej występuje jeden węzeł nadrzędny (ang. master), odpytujący podporządkowane mu węzły podrzędne (ang. slave). Podstawowym trybem pracy sieci jest bardzo szybka, cykliczna wymiana danych między węzłem nadrzędnym i węzłami podrzędnymi.
KOMUNIKACJA W SIECIACH PRZEMYSŁOWYCH PROFINET
Przeprowadzane przez nas audyty są opracowywane w formie raportu parametrów sieci, co pozwala na dokładne określenie stanu audytowanej linii lub sekcji. Na ich podstawie wskazujemy problemy i przyczyny pojawiających się błędów. Proponujemy również rozwiązania problemów i staramy się opracować działania pozwalające wyeliminować przyczyny ich występowania.
Zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu projektowania, programowania, uruchamiania, diagnostyki i modernizacji sieci przemysłowych, a także prowadzimy własne szkolenia projektowe oraz diagnostyczne z tego zakresu. Naszym klientom proponujemy m.in. audyty i działania prewencyjne, hotline, całodobowy serwis i rozwiązania umożliwiające stałe monitorowanie sieci przemysłowych.
STANDARD PROFIBUS (źródło www.profibus.org.pl)
PROFIBUS to hierarchiczny i zorientowany obiektowo standard komunikacji z możliwością przejścia do innych poziomów automatyki np. do sieci AS-i lub PROFINET. Jest to standard gdzie na poziomie polowym stacje rozproszone takie jak moduły I/O, napędy, wyspy zaworowe itp. komunikują się z systemem automatyki. Dane procesowe są transmitowane cyklicznie natomiast pozostałe elementy komunikacji, takie jak przerwania, dane konfiguracyjne i diagnostyczne są przesyłane acyklicznie na żądanie. Jak każda sieć także i PROFIBUS opisany jest przez model referencyjny ISO/OSI, z tym jednak wyjątkiem, że wykorzystuje on tylko 3 z pośród 7 warstw modelu.


PROFIBUS to sieć modułowa posiadająca dużą ilość aplikacji i profili systemowych, jest to sieć oparta na kilku mediach transmisyjnych. Oprócz najczęściej stosowanego RS485, mamy do dyspozycji również RS485-IS – do zastosowań w strefach EEX-i, MBP – najczęściej spotykana w automatyce procesowej oraz światłowód – wykorzystywany w przypadku dużych zakłóceń lub dalekich odległości. W przypadku najczęściej stosowanego RS485 dysponujemy kilkoma prędkościami transmisji od 9,6 Kbit/s do 12 Mbit/s. Od wybranej prędkości zależy również długość linii zwiększającej się wraz z jej zmniejszaniem. PROFIBUS DP pozwala na zastosowanie systemu w strukturze mono-master. Do takiej sieci można maksymalnie podłączyć do 126 stacji, określamy również 3 typy stacji: Master klasy 1 (PLC wymieniające cyklicznie dane ze stacjami slave), Master klasy 2 (Są to stacje inżynierskie i systemy konfiguracyjne) oraz stacje slave (Są to urządzenia peryferyjne, takie jak moduły I/O, napędy, wyspy zaworowe). Każde z urządzeń opisywane jest poprzez plik GSD, w którym opisane są wszystkie parametry komunikacji stacji. Pliki GSD są przygotowywane przez producenta urządzenia. PROFIBUS stanowi otwarty standard spełniający wymagania w aplikacjach wymagających determinacji czasowej, a dzięki łatwej konfiguracji i okablowaniu redukuje koszty wykonania oraz obsługi aplikacji przemysłowej.
DIAGNOSTYKA PROFIBUS
W odróżnieniu od innych firm, nasza usługa nie kończy się na samym audycie. Tak naprawdę dopiero wtedy zaczyna się praca i potrzeba rozwiązania problemu. Po podaniu zaleceń audytowych, jesteśmy w stanie zrealizować praktycznie nasze zalecenia celem doprowadzenia do eliminacji przyczyn powstawania awarii i uniknięcia zatrzymań linii produkcyjnych, sterowanych za pomocą sieci przemysłowych PROFIBUS/PROFINET i innych.

Należy przypomnieć, iż użycie gotowych aplikacji diagnostycznych opracowanych przez dostawców urządzeń oraz generatorów standardowych raportów diagnostycznych, informujących o stanach sieci komunikacyjnych, wykonywanych podczas audytów komunikacji jest dobrym punktem wyjściowym, ale w rozwiązywaniu problemów jest niewystarczające. Nie ma też, niestety, jednego, idealnego urządzenia diagnostycznego dla sieci przemysłowych, a działania zaradcze, czy serwisowe wymagają nie tylko podejścia teoretycznego, ale także informacji dotyczących aplikacji, konfiguracji sprzętowej, parametrów i cech uczestników komunikacji oraz samej instalacji, a także umiejętności interpretacji i opracowania otrzymywanych wyników z różnych urządzeń diagnostycznych. Przede wszystkim jednak działania serwisowe i zaradcze wymagają dużej praktyki przemysłowej a szczególnie podjęcia dodatkowych działań weryfikacyjnych i pomiarowych, często interdyscyplinarnych, obejmujących zakresem zagadnienia komunikacyjne, EMC, wpływ temperatury, oddziaływania pól elektromagnetycznych oraz zagadnienia dotyczące izolacji, ekranowania, uziemiania, wyrównywania potencjałów, czy zagadnienia dotyczące zasilania, przepięć, zwarć oraz teorii propagacji i tłumienia sygnałów. Praktykę taką zdobywa się przez wiele lat i trzeba ją ciągle pielęgnować podczas kolejnych serwisów, modernizacji i audytów. Taka praktyka nie może też być dziełem jednego człowieka – jest to niemożliwe z uwagi choćby na rozległe obszary działań inżynieryjno-technicznych, czy konieczność zastosowania narzędzi pomiarowych wymagających osób z odpowiednimi uprawnieniami.
STANDARD PROFINET (źródło www.profibus.org.pl)
W związku ze znacznym rozwojem sieci IT takich jak TCP/IP producenci zaczęli stosować te rozwiązania w strukturach automatyki. PROFINET spełnia wszystkie wymagania stawiane sieciom polowym opartym o Ethernet. Następca sieci PROFIBUS dzięki temu, że jest oparty na sieci Ethernet pozwala na przetwarzanie dużej ilości danych, szybką wymianę danych I/O oraz na automatyzację w czasie rzeczywistym.
Tak jak PROFIBUS sieć PROFINET posiada profile: PROFINET CBA – pozwala na modułową konstrukcję linii produkcyjnych w oparciu o rozproszoną inteligencję, PROFINET IO – pozwala na rozproszenie sygnałów I/O, umożliwia przy tym komunikację rzeczywistą i izochroniczną komunikację w czasie rzeczywistym. Tak jak w przypadku sieci PROFIBUS sieć PROFINET posiada klasy urządzeń IO-Controller – przeważnie PLC (w sieci PROFIBUS Master klasy 1), IO-Device – urządzenie polowe I/O (w sieci PROFIBUS Slave), IO-Supervisor – komputer lub panel HMI (w sieci PROFIBUS Master klasy 2). Analogia to sieci Ethernet to również adresowanie. Adresy IP są przypisywane do poszczególnych urządzeń za pomocą nazwy symbolicznej jednoznacznie identyfikującej urządzenie w sieci. Odpowiedzialnym za to jest protokół DCP (Dynamic configuration protocol), który dostępny jest w każdym urządzeniu. Kolejna analogia to konfiguracja stacji i jej opis. Wykorzystujemy do tego pliki GSDML – tak samo, jak w przypadku GSD jest to plik konfiguracyjny przygotowany przez producenta. Dane cykliczne przesyłane są bez potwierdzenia pomiędzy urządzeniami w określonym czasie cyklu, co ważne ten czas cyklu może być określny indywidualnie dla każdego z urządzeń podłączonych do sieci. Wymiana danych acyklicznych jest wykorzystywana do parametryzacji i konfiguracji urządzeń. W aplikacjach wymagających synchronizacji możemy zastosować jeden wspólny zegar synchronizacji, pozwalający na maksymalne odchylenie nie przekraczające 1 µs. Dzięki sieci PROFINET możliwe jest zminimalizowanie kosztów instalacji i uruchomienia. Zapewnia również łatwą integrację do systemów nadrzędnych oraz systemów IT.
DIAGNOSTYKA PROFINET
Nasze działania w zakresie diagnostyki sieci przemysłowych wykonywane przez poszczególnych specjalistów koncentrują się wokół działań serwisowo-szkoleniowo-diagnostycznych. Z wieloma firmami zaczynamy współpracę od pomocy w rozwiązywaniu problemów i przechodzimy do wsparcia serwisowego oraz szkoleń specjalistycznych, a także dedykowanych. Z innymi firmami współpraca koncentruje się głownie na stworzeniu silnej grupy utrzymania ruchu zakładu a naszą rolą jest opracowanie odpowiedniej strategii szkoleniowej obejmującej różnych dostawców, różnorodne rozwiązania i przygotowanie odpowiednich zestawów szkoleniowych, ćwiczeń praktycznych i materiałów.
Do diagnostyki PROFINET stosujemy zarówno rozwiązania T+H, Siemens i inne. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest oprogramowanie TH LINK PC firmy T+H, za które SIMLOGIC. odebrał nagrodę czytelników w konkursie Produkt Roku 2014 organizowanym przez Miesięcznik „Napędy i Sterowanie”. TH LINK PC , które jest innowacyjnym narzędziem inżynierskim do diagnostyki sieci przemysłowych. Dzięki nowoczesnemu podejściu do zagadnienia diagnostyki produkt posiada przejrzysty interfejs, jest łatwy w użyciu i nie wymaga zaawansowanej znajomości mechanizmów działania sieci przemysłowych, a sposób przedstawienia danych pozwala szybko reagować na powstałe w sieci zakłócenia. Ponadto oprogramowanie umożliwia podłączenie do sieci przemysłowych i ich diagnostykę poprzez Internet dzięki czemu zwiększa szybkość reakcji na jakiekolwiek problemy komunikacyjne.
STANDARD PROFIDRIVE (źródło SIMLOGIC. oraz www.profibus.org.pl)
Profil aplikacyjny PROFIdrive odgrywa podstawową rolę w wielu aplikacjach przemysłowych, zapewniając przy tym fundamentalną podstawę dla oczekiwanych przez użytkownika-projektanta i zakładanych w projektach sterowania właściwości ruchowych napędów. Profil ten definiuje zarówno poszczególne opisy urządzeń przeznaczonych do zastosowań aplikacyjnych w sieciach PROFIBUS i PROFINET oraz to, w jaki sposób uzyskiwany jest dostęp do danych napędowych, np.: regulowane napędy elektryczne standardowe, napędy regulowane o wysokich wymaganiach dynamicznych, wieloosiowe układy z regulacją położenia. PROFIdrive jest standardowym profilem technologii napędowej, który współdziała z systemami komunikacji sieciowej PROFIBUS / PROFINET. Jest to otwarty profil komunikacyjny, którego „użycie” jest sprawdzonym i przetestowanym sposobem zastosowania do realizacji systemów komunikacyjnych w uruchamianiu napędów i sterowników także różnych producentów, które pracują np. w sieciach PROFIBUS pod kontrolą PLC SIMATIC, dając zintegrowany i prostolinijny sposób możliwości realizacji zadań procesowych dla użytkowników o różnym stopniu poziomu wiedzy i zaawansowania w zakresie technik napędowych. System PROFIdrive został zdefiniowany w 1991 roku i obecnie jest ciągle rozwijany pod znakiem PI - PROFIBUS & PROFINET International przez wiodących producentów sektora Industry Automation & Drive Technologies, w tym bardzo obszernie przez firmę Siemens.

Architektura i standaryzacja profilu PROFIdrive według IEC61800-7

Omawiany profil został zestandaryzowany przez organizacje PI i IEC oraz skrupulatnie udokumentowany w specyfikacji PI. Zaprezentowany ogólny interfejs stanowi opis działającego systemu napędowego z perspektywy aplikacji, jak również prezentuje, w jaki sposób funkcje napędowe są mapowane do różnych profili napędowych – IEC 61800-7-1. Natomiast, w części – IEC 61800-7-2 określona została ta części profilu napędu, która powiązana jest z aplikacjami takimi jak model podstawowy PROFIdrive w relacji do klas aplikacji PROFIdrive. Część IEC 61800-7-3 odnosi się do mapowania profili w technologiach sieciowych dla standaryzowanych systemów komunikacji, np. w jaki sposób PROFIdrive jest mapowany w sieci PROFINET. Fakt, iż PROFIdrive został zestandaryzowany w normie IEC 61800-7 oraz to, że jest rekomendowany przez wiele międzynarodowych organizacji, takich jak OMAC (Open Modular Architecture Controls), także wspieranej i rozwijanej przez firmę Siemens, stanowi niekwestionowaną gwarancję międzynarodowej standaryzacji PROFIdrive.

Ogólna koncepcja automatyki, klasy urządzeń i relacje komunikacyjne według standardu PROFIdrive

Główna część profilu, za pomocą opracowanych modeli: podstawowego, parametrycznego i aplikacyjnego, opisuje funkcje, które z jednej strony zostały oddzielone od systemów komunikacji, a z drugiej zapewniają ciągłość operacji przy wymianie danych procesowych za pomocą PROFIBUS DP oraz PROFINET IO bez konieczności dokonywania zmian w samej aplikacji. Oznacza to także, iż technologia napędowa może być połączona ze skalowalnością wydajnej komunikacji, począwszy od podstawowej magistrali polowej aż do sieci Ethernet, obejmującej cały system sterowania, z możliwością współdzielenia poprzez system jednego widoku aplikacji, bez potrzeby dokonywania zmian w systemie sterowania automatyki.
STANDARD PROFISAFE (źródło www.profibus.org.pl)
Profil aplikacyjny PROFIsafe został wprowadzony jako odpowiedź do coraz częstszego stosowania sieci komunikacyjnych w maszynach produkcyjnych oraz potrzeby dostosowania ich do obecnie stosowanych norm i wymogów bezpieczeństwa. W większości krajów prawo określa sposób ochrony ludzi i środowiska.

Normy międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i sieci polowych w automatyce maszyn

 

Norma IEC 61508 jest główną normą dotyczącą zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego urządzeń elektrycznych, zastosowanych w aplikacjach o podwyższonym bezpieczeństwie. Dokument przedstawia ilościowe podejście do obliczeń poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (Safety Integrity Level - SIL). Norma IEC 62061 opisuje specyficzne aspekty bezpieczeństwa maszyn oraz urządzeń i procesów przemysłowych. Standard ten dotyczy gotowych systemów, podsystemów i elementów oraz sposobów oceny funkcji bezpieczeństwa i ich kombinacji. Norma ISO 13849-1 jest następcą EN 954-1 i prezentuje podobny układ. Przedstawia jednak inny model obliczeniowy (Performance Levels - PL), który uwzględnia urządzenia, takie jak zawory hydrauliczne, itd. Wytyczne dotyczące sieci polowych zostały określone w normach IEC 61158 oraz IEC 61784-1. Rozwiązania Realtime Ethernet takie jak PROFINET IO zostały określone w normie IEC 61784-2. Wspólne wytyczne dotyczące instalacji systemu (Installation guidelines) zebrano w normie IEC 61918, podczas gdy wymogi dotyczące poszczególnych profili znajdują się w normie IEC 61784-5.

Założenie „wspólnego kanału "transmisji danych"

Protokół PROFIsafe jest kompatybilny z sieciami PROFIBUS i PROFINET bez wpływu na te istniejące już standardy sieci polowych. Możliwa jest transmisja danych systemu bezpieczeństwa – failsafe, za pomocą istniejących, standardowych kabli sieciowych razem ze „standardowymi” danymi. Takie “Jednokanałowe” ("Single Channel") rozwiązanie pozwala na komunikację ze standardowymi PLC posiadającymi zintegrowaną, ale logicznie odseparowaną funkcjonalność pozwalającą na przetwarzanie danych failsafe. Dzięki temu nie jest konieczne tworzenie równoległych połączeń. Technologię PROFIsafe można wykorzystać zarówno w sieci PROFIBUS i PROFINET. PROFIsafe pozwala na zachowanie poziomu bezpieczeństwa SIL3 zgodnie z normami IEC 61508 / IEC 62061 lub Kategorii 4 zgodnie z normą EN 954-1 lub PL „e” według normy ISO 13849-1. Parametry protokołu PROFIsafe są określane za pomocą standardowych mechanizmów sieci PROFIBUS i PROFINET, np. poprzez pliki GSD lub GSDML. Jednak parametry powinny być zabezpieczone podczas przechowywania, przypisywania wartości i przesyłu z narzędzia konfiguracyjnego do Kontrolera I/O lub Mastera DP i następnie do urządzenia podrzędnego F-Device. Wszystkie urządzenia F-Device i Moduły (F-Module) oddalonego urządzenia I/O powinny korzystać ze wspólnego zbioru parametrów w celu zapewnienia spójnej obsługi tych urządzeń. Indywidualne parametry urządzeń F-Device są specyficzne dla danej technologii, np. napędy z obsługą protokół PROFIsafe, skanery laserowe, itd. Obsługa tych parametrów poprzez pliki GSD pociąga za sobą ogromne nakłady pracy i zbędne zależności. Dlatego producenci urządzeń safety mają możliwość zintegrowania ich indywidualnych narzędzi do konfiguracji, parametryzacji i diagnostyki (narzędzia CPD) z narzędziami inżynierskimi poprzez odpowiednie interfejsy. Ułatwia to znacząco dostęp i komunikację z określonymi urządzeniami i modułami safety. W celu umożliwienia szybkiej wymiany urządzenia F-Device w przypadku jego awarii, system powinien zapamiętać i przywrócić indywidualne parametry funkcji bezpieczeństwa (iPar-Server). Urządzenie F-Host lub kontroler, który przeprowadza wstępną parametryzację, także powinien posiadać tę opcję. Dzięki temu w sieciach komunikacyjnych PROFIBUS i PROFINET występuje niespotykana wcześniej skalowalność systemów bezpieczeństwa.
APLKACJE I SERWIS SIMLOGIC.
Działamy w szerokim spektrum, realizujemy prace kompleksowo: PLC, komunikacja, magazyn falowników, naprawy, całodobowy serwis, pomiary czasów dobiegu, pomiary elektromagnetyczne, diagnostyka sieci przemysłowych, ich projektowanie i wykonawstwo, umowy serwisowe z określonym czasem reakcji, umowy szkoleniowe, szkolenia dedykowane. Posiadamy doświadczenie praktyczne w zakresie programowania i serwisowania urządzeń automatyki, układów regulacji, wizualizacji SCADA, systemów napędowych, komunikacji w sieciach przemysłowych i jej skutecznej diagnostyki, algorytmów sterowania maszyn i rozwiązań Motion Control, dostosowania maszyn do wymagań bezpieczeństwa wraz z audytami bezpieczeństwa i pomiarami czasów dobiegu.
Proponujemy:
 1. - Diagnostykę komunikacji przemysłowej,
 2. - Diagnostykę linii technologicznych,
 3. - Dobór i uruchomienia technik sterowania i napędów,
 4. - Całodobowy serwis i diagnostykę urządzeń sterowania, techniki napędowej i komunikacji firm: AMK, Beckhoff, EATON, Siemens,
BADANIA I OPRACOWANIA NAUKOWO – TECHNICZNE
Staramy się naszym klientom oferować kompleksowe usługi w podanym poniżej zakresie, dlatego też współpracujemy z centrami badawczymi, jednostkami naukowo-badawczymi, normalizacyjnymi i notyfikowanymi w kraju i za granicą.
Proponujemy:
 1. Ekspertyzy naukowo-techniczne
 2. Audyty maszyn i komunikacji
 3. Dostosowanie maszyn do norm i wymagań bezpieczeństwa
 4. Optymalizację nastaw regulacji
 5. Optymalizację pracy maszyn
 6. Optymalizację zużycia energii maszyn
 7. Pomiary pól elektromagnetycznych
 8. Monitorowanie instalacji średniego napięcia
 9. Pomiary czasu dobiegu
 10. Pomiary bezinwazyjne przepływu
 11. Pomiary termowizyjne
 12. Badania kompatybilności EMC
SZKOLENIA
Oferowane przez nas szkolenia stanowią połączenie wiedzy teoretycznej oraz zdobywanej latami praktyki zawodowej. Istnieje możliwość wyboru szkoleń ukierunkowanych wyłącznie na aspekty komunikacyjne np. wymiana danych w sieciach przemysłowych, komunikacja z napędami wykorzystującymi profil PROFIdrive, jak również szkoleń z zakresu diagnostyki sieci, omawiające postępowanie i lokalizowanie awarii, a także zwracające szczególną uwagę na kwestię profilaktyki i zapobiegania wszelkim nieprawidłowościom. Proponujemy Państwu również szkolenia dedykowane, ukierunkowane na rozwiązania znajdujące się u Państwa w maszynach.
Oferta SIMLOGIC. obejmuje szkolenia specjalistyczne oraz autoryzowane stacjonarne, realizowane w profesjonalnie przygotowanych laboratoriach dydaktyczno – technologicznych, znajdujących się w siedzibie firmy, w Łodzi, jak również szkolenia wyjazdowe dedykowane, odbywające się u Państwa – np. szkolenia przeznaczone dla służb utrzymania ruchu. Szkolenia prowadzimy według autorskich programów SIMLOGIC., a także jako dedykowane - w porozumieniu z Państwem program może zostać dostosowany do rozwiązań znajdujących się w maszynach.
Firma dysponuje szeroką bazą w pełni wyposażonych sal szkoleniowych, obejmujących sterowniki programowalne SIEMENS oraz dedykowane na platformę CodeSys, technikę napędową EATON, BECKHOFF, SIEMENS, a także komunikację przemysłową i diagnostykę sieci PROFIBUS/PROFINET.
Motto przewodnie szkoleń prowadzonych w SIMLOGIC. stanowią słowa Konfucjusza:
„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.
Oferta firmy obejmuje również organizację warsztatów technicznych stacjonarnych i wyjazdowych, konferencji, badań i opracowań naukowo – technicznych oraz imprez promocyjnych i targów.
WARSZTATY
Naszym Kontrahentom oferujemy udział w organizowanych przez firmę warsztatach, umożliwiających uczestnikom zarówno podążanie za aktualnymi trendami rozwojowymi oraz zdobycie i poszerzenie wiedzy, ugruntowanie, usystematyzowanie posiadanych wiadomości z zakresu automatyki przemysłowej, systemów sterowania i sieci komunikacyjnych.
Tworzący zespół SIMLOGIC. specjaliści przeprowadzili dotychczas wiele warsztatów obejmujących m.in. problematykę techniki Motion Control dla maszyn produkcyjnych, pewnej i funkcjonalnej diagnostyki sieci przemysłowych PROFINET i PROFIBUS, przeglądu systemów komunikacji, techniki napędowej i rozwiązań zintegrowanej automatyki w przemyśle. Wielokrotnie organizowaliśmy seminaria inżynierskie oraz bezpłatne szkolenia techniczne.
TARGI
Firma uczestniczy w różnorodnych targach, skupiających osoby zainteresowane kwestią automatyki, elektrotechniki, napędów elektrycznych, sterowników, a także pragnących poznać nowe rozwiązania oraz technologie. W ostatnim czasie zespół firmy SIMLOGIC uczestniczył w targach Automaticon 2014, cieszących się znacznym zainteresowaniem i uznaniem m.in. krajowych i zagranicznych dostawców produktów oraz producentów maszyn, krajowych służb utrzymania ruchu firm produkcyjnych, a także zakładów przemysłowych, pracowników rządowych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz wyższych uczelni technicznych i szkół średnich.
Zapraszamy do zapoznania się z opisem przebiegu targów i obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia: http://www.simlogic.pl/pl/news/index/view/id/158
KONFERENCJE
Członkowie zespołu SIMLOGIC. chętnie aktywnie uczestniczą w organizowanych konferencjach stanowiących sposobność wymiany spostrzeżeń, poglądów, opinii oraz wymiany dotychczasowych doświadczeń między uczestnikami. Firma Simlogic. podjęła wyzwanie organizacji własnej konferencji naukowo-technicznej KINTE, która odbędzie się w dniach 4 – 6. czerwca 2014 r. będąca odpowiedzią wobec potrzeby wymiany doświadczeń praktycznych i zawodowych pomiędzy centrum serwisowo -szkoleniowo - kompetencyjnym rozwiązań automatyki – SIMLOGIC., a dostawcami produktów i rozwiązań a Kontrahentami i firmami przemysłowymi.
Nasze rozbudowane zestawy komunikacyjne pozwolą Państwu na zapoznanie się z każdym aspektem komunikacji przemysłowej, a różnorodność rozwiązań w nich zastosowanych pozwala na zapoznanie się z wieloma możliwościami technicznymi i przybliża rozwiązania spotykane w różnych zakładach przemysłowych.
ARTYKUŁY I OPRACOWANIA - wybrane
 1. Anuszczyk J., Jabłoński M.: Modyfikacja bezczujnikowego algorytmu sterowania napędami gąsienic jazdy zwałowarki ZGOT. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 112, Seria: Konferencje Nr 44, ss. 69-76. Materiały IV Międzynarodowego Kongresu: Górnictwo Węgla Brunatnego - „Węgiel Brunatny, Energetyka i Środowisko”, Bełchatów, 6-8 czerwca 2005, Wrocław 2005
 2. Anuszczyk J., Jabłoński M.: Określanie wartości momentu statycznego dla stanu nieruchomego walu silnika indukcyjnego w przekształtnikowym układzie napędowym dźwigu. Zeszyty Problemowe BOBRME-KOMEL, Maszyny Elektryczne, nr 75, 2006, ss.125-131. Materiały XV Seminarium Technicznego nt. „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” - PEMINE'2006
 3. Anuszczyk J., Jabłoński M.: Representation of an induction motor in field-oriented steering algorithm for industrial converter drive systems. Selected papers from the 15th Symposium on Micromachines and Servosystems - MiS'2006. Proceedings of Electrotechnical Institute. No 229, pp.127-139, Warsaw 2006
 4. Anuszczyk J., Jabłoński M.: Badania elektromechanicznych zespołów napędowych zwałowarki ZGOT. Górnictwo i Geoinżynieria. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej. Rok 33, Zeszyt nr 2, ss. 43-52. Materiały VI Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego, Bełchatów, 18-20 maja 2009 Kraków 2009
 5. Jabłoński M.: Analiza parametrów funkcyjnych oraz modyfikacja algorytmów sterowania polowo-zorientowanego napędu falownikowego z silnikiem indukcyjnym. Rozprawa doktorska, Wydział WEEIA PŁ, Łódź 2006
 6. Jabłoński M., Grasewicz P.: Zastosowanie sieci PROFIBUS do badań i diagnostyki układów napędowych, Technika Zagraniczna, 2007
 7. M. Jabłoński, P. Grasewicz: „Układy pozycjonujące w komunikacji z siecią PROFIBUS” MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAŁY - TECHNIKA ZAGRANICZNA, 2005-2
 8. M. Jabłoński, P. Grasewicz: „Diagnostyka napędów w sieci PROFIBUS” MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAŁY - TECHNIKA ZAGRANICZNA, 2006-2
 9. Ł. Urchroński, M. Jabłoński: „Wymiana danych procesowych w aplikacjach przemysłowych” MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAŁY - TECHNIKA ZAGRANICZNA, 2008-2
 10. M. Jabłoński, Sz. Machtałowicz, P. Krajewski: Rola i znaczenie profili aplikacyjnych PROFIdrive w świetle nowoczesnych rozwiązań przeznaczonych do zastosowania w systemach napędów urządzeń górnictwa odkrywkowego GÓRNICTWO ODKRYWKOWE Rocznik XLX/II, Nr 6, 2008
 11. M. Jabloński: Technika napędowa firmy Eaton w aplikacjach przemysłowych Simlogic.: Napędy i Starowanie 2012, R14 Nr9
 12. M. Jabłoński, J. Anuszczyk: Współczesne algorytmy sterowania maszyn górnictwa odkrywkowego w przykładach aplikacyjnych Górnictwo i Geoinżynieria, ISSN 1732-6702 Rocznik 2011 Tom R. 35, z. 3/1
 13. M. Jabłoński, P. Grasewicz: Modernizacja układów ze sterownikami SIMATIC S5-135 155 przy wykorzystaniu możliwości sieci Profibus DP, MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAŁY - TECHNIKA ZAGRANICZNA › 2006-6
 14. M. Jabłoński, P. Grasewicz: Możliwości komunikacyjne SIMATIC S7, MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAŁY - TECHNIKA ZAGRANICZNA › 2007-2
 15. Sz. Machtałowicz: Centralny system wizualizacji i akwizycji danych Napędy i Starowanie 2010, Nr3
 16. M. Jabłoński: W pełni zintegrowana automatyka Napędy i Starowanie 2010, Nr2
 17. P. Grasewicz, M. Jabłoński: Sinamics S110 – pozycjonowanie w trybie MDI, Napędy i Starowanie 2010, Nr10
 18. M. Jabłoński: Pewna i funkcjonalna diagnostyka sieci PROFIBUS - Potrzeby użytkowników a sprawdzone rozwiązania, Napędy i Starowanie 2010, Nr12
 19. M. Jabłoński: Rozwiązania komunikacyjne SIMATIC NET we współczesnych sieciach przemysłowych
 20. M. Jabłoński: W pełni zintegrowana automatyka. Opracowanie przeglądowe na bazie koncepcji TIA Siemens
 21. Współczesna automatyzacja maszyn górnictwa odkrywkowego: Napędy i Starowanie 2010, Nr5
 22. Mariusz Jabłoński, Jan Anuszczyk WSPÓŁCZESNE ALGORYTMY STEROWANIA MASZYN GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO W PRZYKŁADACH APLIKACYJNYCH Górnictwo i Geoinżynieria, Rocznik 2011 Tom R. 35.
PODSUMOWANIE
Podejmujemy usilne starania realizowania działań w sposób kompleksowy. Nasi Eksperci posiadają doświadczenie zarówno dydaktyczne jak również wdrożeniowe. Mamy bardzo dobre wyposażenie dydaktyczne i bazę lokalową. Posiadamy dobre zaplecze serwisowe i magazynowe. Prowadzimy regularny serwis, który jest całodobowy. Współpracujemy z firmami zagranicznymi. Wszystko to tworzy obraz SIMLOGIC., która jest wyspecjalizowaną jednostką inżynieryjno-techniczną. Firmą obejmuje swoim zasięgiem zarówno krajowe zakłady przemysłowe, jak również zagraniczne. Nasz Zespół aktywnie działa na terenie całego kraju oraz współpracuje z Partnerami zagranicznymi.
Lista naszych certyfikatów: http://www.simlogic.pl/pl/simlogic.-certyfikaty_i_rekomendacje-certyfikaty_ze_szkolen_pracownikow.html
Referencje z wykonanych aplikacji: http://www.simlogic.pl/pl/simlogic.-certyfikaty_i_rekomendacje-rekomendacje_z_wykonanych_aplikacji.html
Referencje z wykonanych szkoleń: http://www.simlogic.pl/pl/simlogic.-certyfikaty_i_rekomendacje-rekomendacje_szkoleniowe.html
Opis spis najważniejszych zadań: http://www.simlogic.pl/pl/simlogic.-firma-lata_2007_obecnie.html
Opis spis najważniejszych projektów: http://www.simlogic.pl/pl/simlogic.-wybrane_realizacje.html
Nasze artykuły i publikacje: http://www.simlogic.pl/article#.UyGi6M7cnMU
Diagnostyka sieci przemysłowych: http://sieciprzemyslowe.simlogic.pl/kategoria/1/ethernetip.html
W poniższych linkach znajdą Państwo informacje o nas zamieszczone na stronie Polskiej organizacji PROFIBUS – PROFINET oraz PI Organization:
http://profibus.org.pl/ - w dziale aktualności informacja o otrzymaniu przez SIMLOGIC. akredytacji,
http://www.profibus.org.pl/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=60&Itemid=16 – informacja o naszej firmie na stronie PNO Polska
http://www.profibus.com/index.php?id=6559&picc_uid=57 – informacja o SIMLOGIC. na stronie PI Organization
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą znajdującą się na stronie internetowej www.simlogic.pl oraz na naszych sklepach internetowych: www.e-sklepy.simlogic.pl
Nasi specjaliści chętnie udzielą Państwu telefonicznie lub mailowo obszernych informacji i odpowiedzi na pytania techniczne:
 1. Numer całodobowy: SERWIS, HOTLINE I ZGŁOSZENIA AWARII 24H - tel. 696 626 627
 2. Mail do działu technicznego: serwis@simlogic.pl
 3. Całodobowy magazyn przemienników 24/7: sprzedaz@simlogic.pl oraz tel. 696 626 627
 4. Kontakt do działu szkoleń: szkolenia@simlogic.pl
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.
Z poważaniem
dr inż. Mariusz Jabłoński
DYREKTOR SIMLOGIC.
© Copyright 2007-2010 SIMLOGIC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania, wykorzystania materiałów i treści na stronie bez zgody SIMLOGIC.
<<

CENTRUM SIMLOGIC.

CENTRUM SZKOLENIOWE SIMLOGIC.

KONFERENCJA KINTE

CODESYS 3S PARTNER

PICC

AUTOMATYKA I PRZEMYSŁ

Content | Close X