zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies
home Strona główna» simlogic. » internet » giodo / rodo
plus plus

RODO

Klauzula Informacyjna RODO

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Obowiązujące Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), ujednolica regulację dotyczącą ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej oraz stanowi podstawę prawną do ochrony Państwa danych osobowych. Rozporządzenie to nakłada na naszą firmę nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich użytkowników, którzy przeglądają treści naszych stron, serwisów, sklepów, portali internetowych lub korzystają z usług, jakie świadczymy poprzez strony www lub portale internetowe, a także wymaga dodatkowych obowiązków i wytycznych w zakresie zarządzania i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mając na względzie obowiązek informacyjny oraz dbałość o prawidłowość postępowania, a szczególnie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SIMLOGIC. Iwona Jabłońska (Administrator Danych) z siedzibą – ul. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź, tel. +48 42 648-66-77, biuro@simlogic.pl, www.simlogic.pl.

- Według rozporządzenia RODO, dane osobowe to wszelkie informacje identyfikujące osobę fizyczną lub mogące przyczynić się do zidentyfikowania danej osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego kategorie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez naszą firmę to: imię (imiona) i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa i adres reprezentowanej firmy / podmiotu, adres do kontaktu, adres e-mail, numer telefonu.

- Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na naszych stronach www i urządzeniach, których Państwo używacie podczas korzystania z naszych usług.

- Państwa dane osobowe podane w czasie korzystania z serwisu www przetwarzamy głownie w celu zawarcia oraz jej wykonania na zasadach określonych regulaminem serwisu, jako umowy, jaką z nami Państwo zawieracie. Państwa dane osobowe są przetwarzane do realizacji podstawowych zadań firmowych i oferowanych usług jak: serwis maszyn,  szkolenia specjalistyczne, oferty na produkty automatyki, oferty na realizację projektów modernizacyjnych, oferty handlowe w celu promocji i marketingu towarów,  komunikacja marketingowa oraz przesyłania informacji handlowych, marketing techniczny produktów i szkoleń, organizacja konferencji i seminariów naukowo-technicznych. Nasze główne cele to: umowa o realizację usług np. dostępu do treści serwisu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w serwisie, usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość, przedstawianie Państwu ofert na usługi dostępne w naszym centrum serwisowo – szkoleniowo – kompetencyjnym oraz udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników, jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług oraz oferowania Państwu usług bezpośrednich (marketing bezpośredni), np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest obowiązek realizacji usługi oraz tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować naszą ofertę.

- Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych we wskazanych wyżej celach wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) lub zostały uzyskane przez Administratora Danych ze źródeł publicznie dostępnych, tj.    m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), katalogów targów branżowych, spotkań biznesowych oraz firmowych stron www. Zapewniamy że dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Państwa z naszego serwisu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

- Państwa dane osobowe będą automatycznie przetwarzane i poddawane profilowaniu. Profilowanie to określenie, którymi z naszych usług mogą być Państwo zainteresowani. Dzięki temu nasza oferta usług będzie lepiej dostosowana do Państwa potrzeb.

- Firma SIMLOGIC. nie pozyskuje Państwa danych osobowych ze źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) poza źródłami publicznie dostępnymi i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podają Państwo w ramach umowy na korzystanie z usług serwisu.

- Do Państwa danych, w związku realizacją umowy i koniecznymi do wykonania czynnościami przetwarzania, mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie jak np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne oraz operatorzy płatności.

- Państwa dane osobowe w zakresie objętym wyrażoną zgodą mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi mailingowe lub marketingowe.

- Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możemy przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych jak sądy, komornik, organy ścigania, gdy wystąpią z popartym podstawą prawną żądaniem.

- Pragniemy zapewnić, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Państwa danych, będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Państwa danych w poufności. Jako administrator Państwa danych wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa.

- Państwa dane osobowe w zakresie serwisów www będą przetwarzane przez cały okres świadczenia usług danego serwisu z uwagi na prowadzenie obsługi kont użytkowników. Następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, jednak nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat do końca roku kalendarzowego od dnia w którym zakończyliśmy wykonywanie usługi. W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Państwa reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami. Natomiast dane, które przetwarzamy na potrzeby udzielania Państwu odpowiedzi na zadawane pytania przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie serwisu www, będą przetwarzane przez cały czas prowadzenia korespondencji. Następnie będziemy przechowywać te dane do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. Z kolei dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego do naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Państwa zgodę, będziemy przetwarzać do czasu, aż Państwo zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania lub gdy samodzielnie ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

- Państwa aktywność oznacza jakiekolwiek działania, które mogą wskazywać na zainteresowanie naszymi usługami i ofertami marketingowymi wyrażając się poprzez uczestnictwo w szkoleniu, warsztatach, seminariach i konferencjach, badaniu satysfakcji po szkoleniach i wykonanych usługach, aktywacją i lekturą newslettera, wejściem na stronę internetową www.simlogic.pl (i wszystkie strony w domenie w tym www.all4you.simlogic.pl,  www.automatykaiprzemysl.pl, www.kinte.pl, www.codesys.com.pl oraz aktywnością w mediach społecznościowych na naszych serwisach (Facebook, Google, inne). Po tym czasie Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

- Podanie danych osobowych w formularzach serwisu www ma charakter dobrowolny, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy oraz uniemożliwi nam to rozpoczęcie świadczenia usług, do których Panstwo chcecie mieć dostęp. Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Macie Państwo pełną swobodę w podaniu swoich danych i wyrażeniu zgód. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

- Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania.

- Udzielenie zgód na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne, a brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez nas czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

- Zgodnie z rozporządzeniem RODO, Państwu przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez SIMLOGIC. Iwona Jabłońska Państwa danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawienia swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych, prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Odnośnie realizacji przysługujących praw w stosunku do firmy SIMLOGIC. (tj. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych) osoba, której dane dotyczą, może kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych w firmie SIMLOGIC. poprzez następujący sposób:
# kontakt na adres e-mail: biuro@simlogic.pl
# kontakt telefoniczny na numer telefonu: +48 696 626 627
# kontakt pisemny na adres: SIMLOGIC. Iwona Jabłońska, ul. Piłsudskiego 141, 92-319 Łódź.

- Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator Danych Osobowych SIMLOGIC. naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach serwisu. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzają Państwo strony w Internecie. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

- Firma SIMLOGIC. Iwona Jabłońska, jako Administrator Danych Osobowych pragnie zapewnić, że dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez zapewnienie środków technicznych, prawnych, administracyjnych i organizacyjnych.

Z wyrazami szacunku,
SIMLOGIC. Iwona Jabłońska

Dodatkowe informacje:

Polityka prywatności - link

Polityka cookies – link

Prawa autorskie - link

Warunki użytkowania strony - link

Zastrzeżone znaki towarowe – link

© Copyright 2007-2010 SIMLOGIC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania, wykorzystania materiałów i treści na stronie bez zgody SIMLOGIC.
<<

CENTRUM SIMLOGIC.

CENTRUM SZKOLENIOWE SIMLOGIC.

KONFERENCJA KINTE

CODESYS 3S PARTNER

PICC

AUTOMATYKA I PRZEMYSŁ

Content | Close X