zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies
home Strona główna» simlogic. » internet » prawo autorskie
plus plus

Prawo autorskie

Dostęp do niniejszej strony www.simlogic.pl oraz korzystanie z niej podlegają poniżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa:
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

Zamieszczone teksty, zdjęcia, grafiki oraz inne dane znajdujące się w serwisie www.simlogic.pl są autorstwa Simlogic i są chronione są prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 
Simlogic posiada wszelkie prawa do treści serwisu oraz zgody na zamieszczenie zawartości plików, włącznie z prawem do ich kopiowania - w tym zdjęć, grafik, tekstów, oprogramowania, dokumentacji i wszelkich innych danych.

Użycie skopiowanych lub pobranych danych w celach komercyjnych lub użycie ich w wydawnictwach komercyjnych bez pisemnej zgody Simlogic jest zabronione.

Na stronach Simlogic. mogą występować zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy firm i produktów, loga firm lub organizacji. Są to znaki towarowe, a ich użycie bez zgody właścicieli jest zakazane.

Obowiązuje zakaz kopioania tych nazw i znaków towarowych, a wszelkie nazwy handlowe, nazwy komercyjne produktów, nazwy firm, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane w serwisie www.simlogic.pl podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Użycie tych znaków lub elementów treści niniejszej strony jest zakazane bez gody Simlogic.

Obowiązuje zakaz kopiowania materiałów i treści zamieszczonych w serwisie, bez zgody Simlogic. a zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi.

Majątkowe prawa autorskie do treści umieszczonych na tych stronach przysługują firmie Simlogic., a prawa autorskie dotyczące nazw produktów, oprogramowania i dokumentacji, pozostają przy producentach wyrobów, którzy udzielili zgody na ich użycie i nie są związane z ofertą i komercyjną działanością firmy SIMLOGIC. Stanowią natomiast odrębną część marketingu technicznego i technicznej promocji produktów i rozwiązań oraz firm z którymi Simlogic współpracuje od chwili powstanie w 2007 roku - współpraca wieloletnia.

Serwis zajmuje się bezpłatną propagacją wiedzy specjalistycznej i ma charakter głównie informacyjny. Stronę można przeglądać w celach edukacji własnej, zdobywania informacji lub chęci rozowoju osobistego (korzystając z oferty szkoleniowej).

Odrębną część stanowi oferta handlowa, oferta usług, oferta serwisu oraz oferta szkoleń, które są elementami płatnymi i  stanowią przedmiot działaności firmy.

Zamieszczone materiały ani ich części nie mogą być kopiowane, modyfikowane, publikowane i prztwarzane przy użyciu środków elektronicznych, elektromechanicznych, fotograficznych, czy rejestrujących bez pisemnej zgody firmy Simlogic.

Zabronione jest rozpowszechnianie zamieszczonych treści, dokumentacji czy artykułów na stronie www.simlogic.pl oraz rozpowszechnianie szaty graficznej. Zabronione jest umieszczanie odwołań do serwisu Simlogic. utrudniających lub uniemożliwiających poznanie źródła pochodzenia materiałów. 

Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w przepisach prawa.

Obowiązuje zakaz przesyłania treści niezgodnych z prawem, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, czy stanowią groźbę. Zakaz ten dotyczy treści, które są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne lub profanujące.
Nie rwyrazamy zgody na otrzymywanie materiałów, które mogłyby stymulować zachowanie uznawane za przestępcze, zmuszać do naruszenia prawa lub naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.

Dziękujemy.

Z poważaniem, Simlogic.

© Copyright 2007-2010 SIMLOGIC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania, wykorzystania materiałów i treści na stronie bez zgody SIMLOGIC.
<<

CENTRUM SIMLOGIC.

CENTRUM SZKOLENIOWE SIMLOGIC.

KONFERENCJA KINTE

CODESYS 3S PARTNER

PICC

AUTOMATYKA I PRZEMYSŁ

Content | Close X