zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies
home Strona główna» simlogic. » historia firmy » lata 2007-obecnie
plus plus

Prace wykonane w latach 2007 - obecnie

2019

 • Retrofit systemu sterowania lakiernią proszkową
 • Dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa
 • Opracowanie wizualziacji HMI
 • Opracowanie wizualizacji SCADA
 • Opracowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa zintegrowanego na bazie PROFISAFE
 • Rozbudowa oferty, opracowanie nowych modułów i realizacja szkoleń dedykowanych dostosowanych do wymagań utrzymania ruchu
 • Testy rozwiązań zdalnego dostepu do maszyn
 • Akwizycja danych zbieranych z maszyn rozproszonych
 • Diagnostyka komunikacji PROFIBUS/PROFINET
 • Systemy zarządzania inteligentnymi budynkami w budownictwie energooszczędnym i pasywnym
 • Algorytmy sterowania napędami grupowymi w dedykowanej technice falownikowej
 • Serwis i programowanie maszyn na bazie rozwiązań dla platformy CODESYS
 • Retrofit systemów sterowania w technice układnic pionowych

2018

 • Retrofit systemu sterowania podawarki materiałowej w prasie technologicznej
 • Serwis techniki napędowej średniego napięcia
 • Przeglądy prewencyjne falowników
 • Diagnostyka komunikacji PROFIBUS/PROFINET
 • Prewencyjna akacja wymian komponentów napędów falownikowych w układnicach pionowych w przemyśle samochodowym
 • Prewencyjna akcja wymian kondensatorów i wentylatorów w falownikach stosowanych w przemyśle do produkcji szyb samochodowych
 • Rozwiązania w zakresie systemów zarządzania inteligentnymi budynkami
 • Realizacja szkoleń dedykowanych dostosowanych do wymagań utrzymania ruchu
 • Ekspertyzy naukowo-techniczne w zakresie techniki napędowej i pracy napędów grupowych

2017

 • Modernizacja systemu przenośników z magazynie wysokiego składowania
 • Modernizacja systemu napędowego napędów elektrycznych układnic pionowych
 • Organizacja corocznych seminariów naukowo-technicznych podczas Targów Automaticon 2017
 • Ekspertyzy n-t na temat algorytmów sterowania napędów współpracujących grupowo
 • Realizacja szkoleń dedykowanych dostosowanych do wymagań utrzymania ruchu
 • Opracowywanie nowych szkoleń i materiałów do nauki na platformie e-lerningowej
 • Prace serwisowe z zakresu napędów dużych mocy na średnie napięcie
 • Optymalizacja algorytmów sterowania w zakresie napędów standardowych i Motion Control
 • Diagnostyka komunikacji przemysłowej PROFIBUS-PROFINET z wymianą okablowania
 • Serwis techniki napędowej na średnie napięcie, prewencyjne wymiany wentylatorów i kondensatorów
 • Prewencyjna akacja wymian napędów magazynowych w układnicach pionowych w przemyśle samochodowym
 • Prewencyjna akcja wymian kondensatorów i wentylatorów w przemyśle produkcji szyb samochodowych
 • Współpraca zagraniczna i uruchomienie w Niemczech maszyny do produkcji komponentów samochodowych

2016

 • Wykonanie modernizacji i dostosowanie do wymagań bezpieczęństwa układu odbierającego bednarkę ze śrutownicy
 • Diagnostyka komunikacji PROFIBUS z wymianą kablowania strukturalnego
 • Organizacja seminariów technicznych z zakresu integracji rozwiązań automatyki na Targach Automaticon 2016 (ponad 500 osób)
 • Opracowanie i realizacja szkoleń dedykowanych z zakresu rozwiązań papierniczych
 • Dostosowanie maszyny produkcyjnej do wymagań bezpieczeństwa wraz z zabudową i certyfikacją
 • Analiza i realizacja projektu mającego na celu minimalizację zużycia materiału produkcyjnego w procesie produkcji
 • Serwis techniki napędowej SINAMICS G150 o mocy 1 MW w napędach przemysłu gumowego na średnie napięcie
 • Projekt modernizacji układnic pionowych – inwentaryzacja sterowania obiektu, dokumentacja projektowa, dobór komponentów, oprogramowanie
 • Serwis techniki napędowej wraz z analizą algorytmów sterowania w maszynie do produkcji szyb samochodowych.
 • Wykonanie badań i ekspertyzy oraz implementacja zaproponowanych rozwiązań.
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Sieci Przemysłowych Organizacji PI we Włoszech
 • Opracowanie podstaw pod budowę systemu magazynowego MFC układnic pionowych
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Polonii z referatem: Tworzenie nowych technologii w Polsce – konieczne warunki rozwoju
 • Udział z spotkaniach i rozmowach o współpracy międzynarodowej naukowo-biznesowej z firmami bawarskimi organizowanej Niemiecką Izbę Przemysłowo – Handlową
 • Realizacja projektu modernizacji sterowania i techniki napędu układnic pionowych: dobór, obliczenia, weryfikacja, dokumentacja projektowa, symulacje, oprogramowanie, realizacja
 • Diagnostyka komunikacji PROFIBUS z wymianą kablowania strukturalnego
 • Dostosowanie maszyny produkcyjnej do wymagań bezpieczeństwa wraz z zabudową i certyfikacją
 • Szkolenia specjalistyczne i dedykowane dostosowane do potrzeb użytkowników
 • Szkolenia technologiczne dla maszyn produkcyjnych
 • Programowanie maszyn na bazie platformy CODESYS

2015

 • Opracowanie systemu do wykrywania podwiniętych worków na maszynie Rotosac
 • Wykonanie prac programowych w zakresie mechanizmu kolejkowania produktów gotowych
 • Opracowanie licznika pokazującego dokładną ilość wyprodukowanych detali – Tutkarka
 • Dostosowanie maszyny produkcyjnej do wymagań bezpieczeństwa
 • Organizacja seminariów technicznych z zakresu integracji rozwiązań automatyki na Targach Automaticon 2015 (ponad 400 osób)
 • Opracowanie programu i skrzynki sterowniczej do maszyny układającej posadzki podłogowe
 • Wykonanie audytów bezpieczeństwa wraz z jednostką notyfikowaną
 • Ekspertyza naukowo-techniczna w zakresie xle zabezpieczonych napędów elektrycznych i szaf w lliniach produkujących odlewy huticze
 • Szkolenia specjalistyczne i dedykowane
 • Szkolenia technologiczne

2014

 • Projekt modernizacji systemu pomiarowego
 • Modernizacja sterowania systemu pomiarowego hamowni silników spalinowych
 • Projekt, dobór, zakup, montaż, dostawa wentylatorów do chłodzenia do silników spalinowych podczs testów
 • Formowanie falowników magazynowych
 • Serwis układnic pionowych - logistyka
 • Serwis układnic pionowych - przemysł samochodowy
 • Organizacja seminariów technicznych z zakresu integracji rozwiązań automatyki na Targach Automaticon 2014 (ponad 300 osób)
 • Modernizacja systemu sterowania podawania materiału prasy produkcyjnej z synchronizacja wirtualnej krzywki
 • Diagnostyka sieci PROFIBUS wraz z wymianą okablowania
 • Diagostyka sieci PROFINET wraz ze szkoleniem dedykowanym
 • Modernizacja tras kablowych
 • Wykonanie usług z zakresu audytów bezpieczeńśtwa maszyn wraz z dostosowaniem do wymagań
 • Serwis napędów Motion Control w maszynie papierniczej
 • Naprawa napędów standardowych, wymiana kondensatorów i wentylatorów
 • Konserwacja napędów ycofanych z pordukcji seryjnej
 • Serwis i diagnostyka sieci PROFIBUS w przemyśle samochodowym
 • Wykonanie audytów bezpieczeństwa wraz z jednostką notyfikowaną

2013

 • Formowanie i zamiana jednostek magazynowych falowników układnic magazynowych przeznaczonych dla przemysłu samochodowego - formowanie, wykonanie kopii nastaw parametrów, demontaż, montaż, uruchomienie, wykonanie rejestracji roboczych charakterystyk przyjazdów, optymalizacja nastaw parametrów w trybach roboczych: JOG i AUTO
 • Modernizacja systemów sterowania pompowni w przemyśle samochodowym
 • Wykonanie serwisu techniki napędowej SINAMICS G150 o mocy 1 MW w napędach przemysłu hutniczego
 • Wymiana falownika MICROMASTER w maszynie pakującej
 • Odtworzenie dokumentacji elektrycznej, przerysowanie istniejącej, uzupełnienie brakującej do stanu istniejącego maszyny, opracowanie dokumentacji DTR dla maszyn przemysłu samochodowego
 • Serwis techniki napędowej SINAMICS S120, wykonanie rejestracji roboczych pracy lini, diagnostyka komunikacji wraz z wykonaniem raportu w przemyśle gumowym
 • Naprawa i serwis paneli operatorskich w przemyśle artykułów higienicznych
 • Serwis na linii tłoczni w przemyśle motoryzacyjnym
 • Serwis i wymiana modułów analogowych i sterownika w przemyśle spożywczym
 • Retrofit systemów sterowania techniki napędowej i wizualizacji prasy KAISER 250 - audyt bezpieczeństwa wraz z dostosowaniem maszyny do wymagań minimalnych (projekt bezpieczeństwa, ogrodzenie, elementy bezpieczeństwa), projekt retrofitu, dobór i dostawa komponentów, wymiana i uruchomienie, opragromawanie i optymalizacja cyklu pracy,wymiana pulpitów sterowniczych, opracowanie wizualizacji, przerysowanie dokumentacji w EPLAN, dostosowanie dokumentacji, opracowanie dokumentacji DTR
 • Diagnostyka sieci PROFIBUS oraz instalacja urządzeń diagnostycznych w przemyśle kosmetycznym
 • Instalacja urządzeń diagnostycznych na lotnisku cywilnym
 • Diagnostyka komunikacji w maszynie drukującej, wymiana warstwy fizycznej i instalacja urządzeń diagnostycznych w celu eliminacji wykazanych usterek celem minimalizacji postojów maszyny
 • Serwis sterowania maszyny dla przemysłu tworzyw sztucznych
 • Instalacja urzadzęń diagnostycznych w przemyśle hutniczym
 • Aktualizacja wizualizacji wraz z tłumaczeniem na język polski maszyny pakującej w przemyśle tytoniowym
 • Retrofit systemów sterowania techniki napędowej i wizualizacji prasy KAISER 315 - audyt bezpieczeństwa wraz z dostosowaniem maszyny do wymagań minimalnych (projekt bezpieczeństwa, ogrodzenie, elementy bezpieczeństwa), projekt retrofitu, dobór i dostawa komponentów, wymiana i uruchomienie, opragromawanie i optymalizacja cyklu pracy,wymiana pulpitów sterowniczych, opracowanie wizualizacji, przerysowanie dokumentacji w EPLAN, dostosowanie dokumentacji, opracowanie dokumentacji DTR
 • Diagnostyka systemów wizualizacji i systemu bazodanowego wraz z komputerem panelowym w maszynie do przemysłu spożywczego
 • Diagnostyka systemów sterowania maszyny przemysłu spożywczego na bazie SIMATIC S5 - wymiana modułów i analiza oprogramowania, wykonanie kopii zapasowych na kartach pamięci
 • Serwis modułu pozycjonującego i diagnostyka sieci PROFIBUS w przemyśle tytoniowym
 • Wykonanie audytów bezpieczeństwa wraz z jednostką notyfikowaną
 • Retrofit systemu sterowania i techniki napędowej prasy pięciozespołowej HYDRAP - audyt bezpieczeństwa, projekt retrofitu, dobór i dostawa komponentów, wymiana i uruchomienie, opragromawanie i optymalizacja cyklu pracy,wymiana pulpitów sterowniczych, opracowanie wizualizacji, przerysowanie dokumentacji w EPLAN, dostosowanie dokumentacji, opracowanie dokumentacji DTR

2012

 • Retrofit sytemu sterowania i techniki napędowej hamowni silników spalinowych DYNA S1 - zastosowanie falownikowych układów aktywnych o mocy 250 kW ze zwrotem energii do sieci zasilającej
 • Retrofit części podawania materiałów pras KAISER 250 i 315 - projekt systemu bezpieczeństwa i sterowania, dostosowanie maszyny do minimalnych wymagań bezpieczeństwa, wymiana sterowania i techniki napędowej - aktualizacja dokumentacji EPLAN
 • Retrofit sytemu sterowania i techniki napędowej hamowni silników spalinowych DYNA S2 - zastosowanie falownikowych układów aktywnych o mocy 250 kW ze zwrotem energii do sieci zasilającej
 • Formowanie falowników i wymiana silników i napędów w układnicach pionowych przemysłu logistycznego
 • Seria audytów bezpieczeństwa maszyn wraz z jedostką notyfikowaną i opracowanie strategii pozwalającej na spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa
 • Diagnostyka komunikacji PROFINET i wymiana procesora komunikacyjnego w przemyśle artykułów higienicznych
 • System automatycznego dostarczania palet do maszyn sztancujących - wymiana S5 na S7, bezprzewodowa komunikacja, pozycjonowanie wózka transportującego, wizualizacja HMI, bezpieczeństwo
 • Uruchomienie automatycznego trybu podawania narzędzi
 • Aktualnej konfiguracji struktury prasy Hydrap w przemyśle AGD (5 zespołów)
 • Korekta mechanizmu rozpoznawania sieci i kodu maszyny w nowej maszynie do produkcji papierosów
 • Diagnostyka komunikacji w wymianą elementów i raportem pokontrolnym
 • Serwis maszyny do produkcji folii spożywczej
 • Ekspertyza maszyny do produkcji folii do opakowań z obrotowym systemem zasilania
 • Wykonanie opracowanie do projektu modernizacji maszyny do powlekania folii w zakładach papierniczych

2011

 • Wykonanie modernizacji sterowania napędu przenośnika taśmowego TZ2.1
 • Modernizacja układu sterowania bobiniarki Cameron
 • Uruchomienie wozu kablowego w KWB Turów
 • Diagnostyka komunikacji w maszynach przemysłu hutniczego
 • Wprowadzenie na rynek polski urządzeń i oprogramowania do diagnostyki komunikacji w sieciach przemysłowych PROFIBUS i PROFINET firmy Trebing+Himstedt
 • Modernizacja stanowiska do montażu sprężarek samochodowych
 • Budowa stanowiska napędowego z silnikiem 90 kW odwzorowującego pracę maszyny w warunkach warsztatowych na potrzeby działań prewencyjnych i dydaktycznych
 • Wprowadzenie na rynek polski sterowników programowalnych, paneli HMI, peryferii z własnym logo – SIMLOGIC Nexgenie, SIMLOGIC Nexgen 2000 Plus, SIMLOGIC Nexgen 5000, SIMLOGIC HMI
 • Udział w 17 Międzynarodowych Targach Automatyki Automaticon
 • Audyty bezpieczeństwa z jednostką notyfikowaną
 • Udział w 7 Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Węgla Brunatnego
 • Pomiary czasów dobiegu na modernizowanych przez nas linicha produkcyjnych
 • Organizacja warsztatów dedykowanych dla przemysłu górniczego
 • Organizacja sympozjum naukowo-technicznego we współpracy i pod auspicjami PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz SITG

2010

 • SIMLOGIC. otrzymuje status Autoryzowanego Centrum Kompetencyjno - Serwisowo - Szkoleniowego firmy Siemens Sp. z o. o.
 • Uruchomienie zwałowarki Z46, poprawa parametrów regulacyjnych maszyn górniczych
 • Modyfikacja algorytmów sterowania linii testerów sprężarek samochodowych
 • Opracowanie systemu akwizycji i wizualizacji danych w maszynach drukarskich
 • Oprogramowanie i uruchomienie automatu obróbczego elementów aluminiowych
 • Szkolenia dedykowane do rozwiązań dla maszyn papierniczych
 • Uzyskanie autoryzacji firmy Siemens w zakresie szkoleń z zakresu automatyki procesowej
 • Udział w konferencji INPAP 2010
 • Udział jako sponsor w konferencji Synergia Systemów IT: ERP+MES+SCADA
 • Udział jako sponsor główny w konferencji naukowo-technicznej dla górnictwa odkrywkowego ELGOR 2010
 • Budowa centrum szkoleniowego w zakresie automatyki procesowej: Sipart, RFID SIMATIC RF300 i RF600, SITRANS, SIWAREX, SIMATIC PDM, komunikacji PROFINET i PROFIBUS PA/DP, SIMATIC NET, diagnostyki i bezpieczeństwa maszyn
 • Pomoc w realizacji praktycznej prac dyplomowych dla studentów uczelni wyższych
 • Realizacja szkoleń na zlecenie Siemens
 • Modernizacja systemu wizualizacji lini produkcyjnej w tartaku
 • Diagnostyka i modernizacja sieci PROFIBUS linni testującej srężarki
 • Naprawa napędu falownikowego klatki walcowniczej 800kW w hucie
 • Naprawa prostownika maszyny papierniczej 800kW w zakładach papierniczych

2009

 • SIMLOGIC. oficjalnym Partnerem firmy Siemens Sp. z o. o.
 • Modyfikacja i uruchomienie linii lakierowania
 • Modernizacja stanowiska do montażu sprężarek samochodowych EATON - BOSCH
 • Uruchomienie napędów pieca maszyny drukarskiej
 • Transportery transportu bloków i odbioru zwojów
 • Uzyskanie autoryzacji firmy Siemens w zakresie szkoleń SIMATIC
 • Realizacja umów serwisowych oraz hotline i serwis doraźny maszyn
 • Udział w Międzynarodowych Kongresie Górrnictwa Odkrywkowego
 • Udział jako sponsor główny w konferencji naukowo-technicznej dla górnictwa odkrywkowego ELGOR2009
 • Pomoc w realizacji praktycznej prac dyplomowych dla studentów uczelni wyższych
 • Realizacja szkoleń na zlecenie Siemens

2008

 • Modernizacja linii do produkcji pralin w zakładach cukierniczych,
 • Modernizacja linii do produkcji światłowodów
 • Współpraca z przemysłem górniczym - kopalnie odkrywkowe
 • Układ Master-Slave sterowania pracą przenośników taśmowych
 • Termoformierki w maszynach do produkcji elementów z folii PCV na systemach SIMOTION
 • Linie ekstruderowe w maszynach tworzyw sztucznych - SIMATIC S7-300 i SIMOVERT VC
 • Udział jako sponsor główny w konferencji naukowo-technicznej dla górnictwa odkrywkowego ELGOR 2008
 • Budowa centrum szkoleniowego w zakresie sterowników SIMATIC, komunikacji ETHERNET, PROFIBUS, PROFINET i techniki napędowej SIMOVERT, SIMODRIVE, SINAMICS, SIMOREG, MICROMASTER
 • Realizacja umów serwisowych oraz hotline i serwis doraźny maszyn

2007

 • 1.03.2007 powstaje firma SIMLOGIC. Iwona Jabłońska
 • Kompleksowa automatyka przemysłowa bazująca na profesjonalnych rozwiązaniach firmy Siemens
 • Budowa zestawów szkoleniowych i opracowanie nowej koncepcji szkoleń dedykowanych
 • Udział w konferencji naukowo-technicznej dla górnictwa odkrywkowego ELGOR 2007
 • Pomoc w realizacji praktycznej prac dyplomowych dla studentów uczelni wyższych
 • Realizacja szkoleń na zlecenie Siemens
© Copyright 2007-2010 SIMLOGIC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania, wykorzystania materiałów i treści na stronie bez zgody SIMLOGIC.
<<

CENTRUM SIMLOGIC.

CENTRUM SZKOLENIOWE SIMLOGIC.

KONFERENCJA KINTE

CODESYS 3S PARTNER

PICC

AUTOMATYKA I PRZEMYSŁ

Content | Close X